Profilaktyczne spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją


W dniu 22 lutego uczestnicy Hufca Pracy ze Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym promującym zdrowie i zdrowy styl życia.
 
W związku z ogłoszonym 23 lutym Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją młodzież wysłuchała prelekcji na temat zdrowia, jako najwyższej wartości, dzięki której człowiek może realizować swoje plany, pasje i marzenia, a tym samym poprawiać, jakość życia i zmieniać świat. Uświadomienie każdemu, iż warto o nie dbać poprzez regularną profilaktykę było głównym celem zorganizowanego spotkania. Uczestnicy poznali formy zapobiegania różnym chorobom m. in. depresji. W dyskusji wysunęli wniosek, iż umiejętne reagowanie na stres, aktywność i integracja grupowa, rozmowa i praca, która daje satysfakcję sprzyjają nie tylko pozytywnemu myśleniu, ale i zapobiegają tej trudnej, często „zamaskowanej” chorobie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na  nastroje i emocje, by w porę uchwycić stany pogorszonego samopoczucia, przygnębienia czy smutku, które mogą być początkiem depresji. 
 
Na zakończenie uczestnicy obejrzeli film dokumentalny na temat leczenia tej choroby, która jest jedną z najpoważniejszych na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.
 
Fot. Uczestnicy podczas spotkania
 
Tekst – Marta Augustyn 
Zdjęcie - Dorota Krawontka 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP