Aktualności

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją w 6-8 krakowskim Hufcu Pracy


22 lutego młodzież wzięła udział w zajęciach warsztatowych „Depresja – niewidzialny wróg” oraz w projekcji filmu „(Nie)Widzialna Nastoletnia Depresja”, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją. 
 
Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Celem Międzynarodowego Dnia Walki 
z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat choroby i innych zaburzeń z nią związanych. 
 
Przeprowadzone warsztaty były doskonałą okazją, by bliżej poznać tę chorobę i nauczyć się jak ją rozpoznawać. Zajęcia miały na celu poszerzenie wśród uczestników wiedzy na temat depresji, konieczności jej diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia. Młodzież podczas warsztatów została uświadomiona, że depresja to nie wymysł czy fanaberia, lecz poważna choroba duszy i ciała. Zaprezentowany młodym ludziom film edukacyjny „(Nie)widzialna nastoletnia depresja” powstał we współpracy z Youtuberem Reżyser Życia. Fabuła filmu porusza jedną z głównych przyczyn tej choroby u nastolatków, jaką jest nieodpowiednio wykształcona więź w rodzinie. Więź z młodym człowiekiem jest kluczowa w budowaniu poczucia bezpieczeństwa, ale również jest jednym z najważniejszych aspektów w walce z depresją. 
 
Przeprowadzone zajęcia uświadomiły młodym ludziom, że choroby  nie można bagatelizować, ponieważ jej skutki mogą być tragiczne i nieodwracalne, a leczenie nie jest powodem do wstydu. Ponadto uczestnicy otrzymali broszury z danymi kontaktowymi instytucji pomocowych w walce z depresją. 
 
Fot. 1 Uczestnicy podczas zajęć warsztatowych „Depresja – niewidzialny wróg”
 
 
Fot. 2 Młodzież w trakcie projekcji filmu „(Nie)Widzialna Nastoletnia Depresja”
 
 
 
Tekst, zdjęcia – Lucyna Jezioro
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP