Dzień języka w Starym Sączu


W lutym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w starosądeckim Hufcu Pracy młodzież uczestniczyła w teście ortograficznym.
 
Celem działania było propagowanie kultury języka ojczystego, jak również doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni oraz utrwalenie zasad ortografii i interpunkcji. Uczestnicy rywalizowali o tytuł Mistrza ortografii. Młodzież próbowała swoich sił w dyktandzie pod  tytułem „Zimowe niebezpieczeństwa”. Młodzi ludzie uzupełniali tekst z lukami oraz krzyżówkę ortograficzną. Oceniana była poprawność zapisu zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji.  
 
Mistrzem ortografii w starosądeckim hufcu została Natalia Słowik.  
 
Fot. Uczestnicy w trakcie testu ortograficznego na sali świetlicy
 
Tekst, zdjęcia – Agnieszka Filipowicz 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP