Pośrednictwo pracy ma słodki smak


Młodzieżowe Centrum Kariery 19 lutego zorganizowało dla uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy (filia w Jabłonce) spotkanie z pośrednictwa pracy, które na celu miało aktywizację młodzieży w poszukiwaniu pracy w kształconym zawodzie.
 
W wydarzeniu wzięli udział kursanci warsztatów gastronomicznych z klasy trzeciej. Przedsięwzięcie miało na uwadze zapoznanie uczestników z dostępnymi na lokalnym rynku pracy możliwościami zatrudnienia w gastronomii. W trakcie spotkania młodzież dodatkowo otrzymała zadanie przygotowania deseru, przy wykorzystaniu swoich umiejętności i kreatywności. Uczestnicy wykonali deser tiramisu.
 
Mając na celu zaangażowanie młodzieży w realizacji spotkania, oprócz przekazu dotyczącego wyboru przyszłego miejsca zatrudnienia, pośrednik pracy umożliwił młodym ludziom praktyczne wykazanie się umiejętnościami w swoim zawodzie. Kucharze udowodnili, że „pośrednictwo pracy może mieć słodki smak”. Ponadto, po raz kolejny mogli dostrzec potencjał zawodu, w którym się kształcą. 
 
Fot. 1 Uczestnicy w trakcie spotkania przygotowują deser tiramisu
 
 
Fot. 2 Kucharze dekorują przygotowany deser
 
 
Fot. 3 Tiramisu wykonane przez uczestników spotkania
 
 
 
Tekst – Barbara Pilch
Zdjęcia – Małgorzata Cegielna-Czerwień
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP