Dzień języka ojczystego w Limanowej


19 lutego w Hufcu Pracy w Limanowej spotkała się młodzież, aby po raz kolejny uczcić Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 

Młodzi ludzie w trosce o pielęgnowanie języka ojczystego podjęli wyzwanie  i rozwiązywali łamigłówki językowe, krzyżówki, a także pisali dyktanda, które na celu miały ukazanie  wielu zawiłości językowych. Podczas spotkania uczestnicy zmierzyli się z językami regionalnymi i gwarowymi, którymi posługują się Polacy. Nie zabrakło dyskusji na temat ciekawych propozycji książkowych i konieczności czytania, co wzbogaca zasób słownictwa.  
 
Przedsięwzięcie miało przypomnieć młodzieży, że chroniąc i wzbogacając język ojczysty dbamy o tożsamość kulturową narodu. Była to również dobra okazja do spotkania w grupie rówieśniczej i zwrócenie uwagi na konieczność posługiwania się poprawną polszczyzną w codziennej komunikacji.  
 
 
Fot.  Młodzież podczas rozwiązywania łamigłówek językowych
 
 
Tekst  – Danuta Lorek 
Zdjęcia – Łucja Filipiak 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP