Dzień języka ojczystego w Proszowicach


19 lutego uczestnicy Hufca Pracy w Proszowicach, wzięli udział w spotkaniu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ustanowionego przez UNESCO.

Dzień ten przypada na 21 lutego, jego założeniem jest ochrona języka ojczystego. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na różnorodność językową świata oraz na języki zagrożone i powoli ginące. Podczas dyskusji uczestnicy zauważyli, iż problem dotyczy też mniejszości narodowych w Polsce. Mieszkańcy tych terenów są Polakami, ale mają odrębną kulturę, historię i język, którym posługują się na co dzień. 
 
Ciekawym zmaganiem było tworzenie plakatów zawierających błędy językowe. Efektem pracy młodzieży były dwie prace pomagające w nauce poprawnej polszczyzny. W drugiej części uczestnicy brali udział w zabawie, ,,Ortografia na wesoło”, celem sprawdzenia swoich możliwości w języku polskim. Dzięki temu młodzi ludzie ćwiczyli pamięć w innowacyjny sposób, by na koniec spotkania pisząc dyktando osiągnąć najlepszy wynik. Przeprowadzone zajęcia miały zwiększyć świadomość językową uczestników, zmusić do refleksji i przypomnieć, że chroniąc język ojczysty dbamy również o tożsamość kulturalną.
 
Fot. Uczestnicy podczas spotkania 
 
Tekst – Olaf Jakubowski 
Zdjęcie – Maciej Przeniosło
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP