Niepołomicka młodzież zbiera zużyte baterie


W dniach 15-17 lutego uczestnicy Hufca Pracy w Niepołomicach ruszyli z inicjatywą  proekologiczną, jaką była zbiórka zużytych baterii. 
 
Dzięki tej akcji młodzież zwróciła uwagę na zagrożenia płynące z nadmiernej ilości niebezpiecznych śmieci i podjęła działania zmierzające do zmniejszenia ich ilości. Uczestnicy niepołomickiego hufca skoncentrowali się na zużytych bateriach, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego. Młodzi ludzie są świadomi, że zawarte w ich składzie metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, nikiel, rtęć i cynk są bardzo niebezpieczne. Ich przedostanie się do środowiska może doprowadzić nawet do skażenia wód gruntowych. Uczestnicy zebrali zużyte baterie i oddali je do punku zbiórki. Była to bardzo pożyteczna proekologiczna akcja, przynosząca dobro dla całej społeczności lokalnej. 
 
Fot. 1 Uczestniczka  w trakcie zbiórki zużytych baterii
 
 
Fot. 2 Zebrane przez młodzież zużyte baterie
 
 
Tekst – Karolina Chojna-Kornecka
Zdjęcia – Anna Rogowicz 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP