Obchody 158 rocznicy Bitwy Miechowskiej


W dniu 18 lutego uczestnicy miechowskiej grupy wychowawczej Hufca Pracy w Proszowi-cach uczcili pamięć poległych żołnierzy w Bitwie Miechowskiej. 
 
W związku z pandemią tegoroczne uroczystości przebiegały w inny sposób, niż w poprzednich latach. Obchody odbywały się w małych grupach. Do okolicznościach przyłączyła się również młodzież proszowickiego Hufca Pracy, zapalając symboliczny znicz pod pomnikiem na Rynku miechowskim, który ustawiony jest na miejscu studni, do której wrzucano rannych i zabitych powstańców. Wyjście pod pomnik poprzedziła prelekcja na temat powstania styczniowego i bitwy miechowskiej, w której z rąk Rosjan zginęło ponad 200 powstańców oraz ludność cy-wilna. Celem obchodów było propagowanie męstwa i patriotyzmu poległych.  Obchody odby-ły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
 
 
Fot. 1,2 Uczestnicy w trakcie zapalania symbolicznego znicza
 
Tekst i zdjęcie – Agnieszka Kubińska
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP