Dzień baterii w Wadowicach


Młodzież Hufca Pracy w Wadowicach włączyła się w obchody Dnia Baterii, który przypada na dzień 18 lutego.  
 
Przedsięwzięcie zainicjowali przedstawiciele Samorządu Uczestników, którzy od kilkunastu tygodni prowadzili w hufcu akcję zbiórki zużytych baterii. Do wadowickiej jednostki młodzież przynosiła baterie, które należą do tzw. odpadów niebezpiecznych i nie wolno ich wrzucać do zwykłych śmietników. Zawierają one dużo metali ciężkich, w tym ołów, kadm, nikiel, rtęć, które działają trująco na wszystkie organizmy. Codzienne życie trudno wyobrazić sobie bez tego małego wynalazku.
 
Uczestnicy zebrane w ramach akcji baterie oddali do punktu zbiórki zlokalizowanego w gmachu Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Następnie są one segregowane i przekazywane do recyklingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane. Młodzi ludzie organizując tego typu przedsięwzięcie chcieli uświadomić swoim rówieśnikom potrzebę dbania o środowisko naturalne.
 
Fot. 1 Efekty zbiórki baterii
 
 
Fot. 2 Uczestnik oddaje baterie do punktu zbiorki w Urzędzie Miejskim w Wadowicach
 
Tekst i zdjęcie – Dorota Paździora
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP