Uczestnicy Hufca Pracy w Skomielnej Białej przygotowują się do egzaminu zawodowego


18 lutego wychowawca Hufca Pracy w Skomielnej Białej oraz doradca zawodowy z MCK odwiedzili 3 zakłady pracy, w których młodociani pracownicy przygotowują się do egzaminu zawodowego.
 
Uczestniczki kształcące się w zawodzie fryzjer, będące na 3 roku, aktywnie przygotowują się do praktycznej części egzaminu zawodowego. Sprawdzenie umiejętności zawodowych rozpoczęto od zapoznania uczestników z zasadami i kryteriami egzaminu. Pod okiem instruktorek, młode fryzjerki wykonywały sobie nawzajem fryzury wylosowane spośród próbnych zadań egzaminacyjnych, jednocześnie otrzymując fachowy instruktaż pielęgnacji włosów. Ponadto, dziewczęta miały okazję doskonalić technikę farbowania oraz tworzenia fal na włosach. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością podczas zajęć oraz twórczo podeszła do powierzonych im zadań. Tego typu zajęcia próbne są dobrą praktyką, w celu przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 
 
 
 
 
Fot. 1,2,3 Uczestniczki podczas wykonywania fryzur
 
 
Fot. 4 Uczestniczki przy stanowisku  pracy
 
 
Tekst – Dorota Krawontka  
Zdjęcia  Justyna Skawska 
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP