Świadoma przyszłość zawodowa fryzjerów


12 lutego w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Nowym Sączu odbyły się indywidualne porady z uczestnikami OHP z klas trzecich. W usłudze udział wzięło sześciu młodych ludzi, kształcących się w zawodzie fryzjer. Osoby te, odbywają praktyki w warsztatach fryzjerskich Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu. Ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią, młodzież została objęta wyłącznie zajęciami indywidualnymi, z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych.
 
Doradca zawodowy po wcześniejszym przebadaniu uczestników
Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych, zaprosił każdego z nich do omówienia wyników testu. W pierwszej kolejności doradca zawodowy MCIZ - Elżbieta Chmura, przedstawiła i omówiła predyspozycje zawodowe klienta. Ponieważ przedmiotem badania KZZ są zainteresowania zawodowe, była to okazja do rozmowy na temat planów edukacyjno-zawodowych dalszej ścieżki kariery. Szkoleniowiec posiłkując się wynikami podpowiadał, które obszary wydają się być mocnym potencjałem uczestnika, a co za tym idzie określenie potrzeb z zakresu wiedzy i umiejętności w dalszym rozwoju zawodowym. Następnie dyskusji zastał poddany temat motywacji do samorozwoju i reagowania na sytuacje nowe. Ostatnim punktem spotkania była konfrontacja predyspozycji zawodowych z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy. W tej części doradca zawodowy wykorzystał barometr zawodów, prezentując aktualną sytuację na rynku. Na zakończenie porady, każdy otrzymał raport z testu, z omawianymi podczas spotkania jego indywidualnymi predyspozycjami. 
 
Przed młodymi ludźmi już ostatnie miesiące nauki, czas by przygotować się do podjęcia adekwatnych i najbardziej optymalnych decyzji zawodowych. Dlatego też, pracownicy pionu rozwoju zawodowego, w miarę aktualnych możliwości, wspierają uczestników OHP w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Proces ten sprzyjać będzie podjęciu zatrudnienia bądź rozpoczęciu dalszej nauki, ścieżki dopasowanej do swoich intelektualno-emocjonalnych możliwości. Dla wytrwałych i pracowitych, nawet obecna epidemiczna sytuacja nie będzie przeszkodą, w realizacji swoich marzeń zawodowych. 
 
Fot. 1 Porada indywidualna 
 
 
Fot. 2  Interpretacja wyników KZZ 
 
 
Tekst – Elżbieta Chmura
Zdjęcie – Anna Jerzakowska
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP