Jubileusze w Małopolskim OHP


Jubileusz pracy zawodowej to niezwykła okoliczność, skłaniająca do wielu refleksji, wspomnień i przemyśleń. W styczniu br. w Małopolskiej Komendzie OHP miało miejsce pięć takich wydarzeń, w tym dwa przypadły na starosądecki Hufiec Pracy. Była to doskonała okazja do wyrażenia uznania dla zaangażowania pracowników w realizację powierzonych im zadań. 
 
Jubileusz działalności 35 lat w Ochotniczych Hufcach Pracy świętował pracujący w starosądeckiej jednostce Mieczysław Szewczyk, natomiast Marian Potoniec – Komendant hufca, obchodził 35-lecie ogólnego stażu pracy (23-lecie pracy w hufcu). 
 
Jacek Bukowski (6-2 HP Niepołomice) świętował jubileusz 25-lecia ogólnego stażu pracy, Małgorzata Opiło (CEiPM Nowy Sącz – MBP) i Tomasz Żak (MWK OHP) obchodzili 20-lecie ogólnego stażu pracy.
 
Z tej okazji Wojewódzki Komendant OHP – Jan Hućko wraz z zastępcą – Rafałem Kmakiem, osobiście pogratulowali jubilatom wieloletniego, sumiennego i rzetelnego wypełniania obowiązków służbowych oraz podziękowali za trud i wysiłek, jaki wkładają w rozwój placówki i pracę z młodymi ludźmi
 
Gratulując wielu osiągnięć wyrażam podziw dla profesjonalnej i pełnej poświęcenia pracy w poszanowaniu wartości chrześcijańskich i międzyludzkich – mówił Komendant MK OHP Jan Hućko. – Życzę kolejnych zawodowych sukcesów, odważnych decyzji mających na celu dobro młodzieży i lokalnej społeczności, a przede wszystkim zawodowej i osobistej satysfakcji.
 
Pomimo obostrzeń wynikających z panującej pandemii, spotkania z jubilatami przebiegały w serdecznych, ciepłych i przyjaznych atmosferach. Podczas uroczystego wręczania listów gratulacyjnych, nie zabrakło łez wzruszenia, szczerego uśmiechu i słów podziękowań. Gest pamięci wzbudził w pracownikach mnóstwo radości. Do gratulacji przyłączali się obecni na wydarzeniach współpracownicy.
 
Fot. 1 Jubileusz Komendanta starosądeckiego Hufca Pracy – Mariana Potońca
 

Tekst  Katarzyna Gogól 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP