,,MAŁOPOLSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM 2021”.


W czwartek 28 stycznia, w siedzibie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się posiedzenie komisji, w celu wyłonienia zwycięzców w konkursie ,,MAŁOPOLSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM 2021”. 15 stycznia zakończył się etap przyjmowania zgłoszeń konkursowych. Przedsięwzięcie cieszyło się sporym zainteresowaniem. 
 
W kategorii I (pracodawca zatrudniający do 5 pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego w 2020 r.) otrzymano zgłoszenia od 5 kandydatów, natomiast w kategorii II (pracodawca zatrudniający 6 i więcej pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego w 2020 r. ) wzięło udział 23 pracodawców. 
 
Celem Konkursu było upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych, poprzez wyróżnienie pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze. Był on adresowany do pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego. 
 
Jury w składzie: przewodniczący Jan Hućko – Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie oraz członkowie: Wojciech Piech – Sekretarz Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inż. Jan Gąsienica-Walczak – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Andrzej Janczy – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Ks. Rafał Bobak – Duszpasterz Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, Rafał Kmak – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie  oraz Sekretarz komisji  Alicja Słysz – Kierownik Zespołu Rozwoju Zawodowego i Refundacji Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie dokonali rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, aby wyłonić zwycięzców. 
 
Ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie laureatów odbędzie się na uroczystej gali. 
 
Fot. Komisja konkursowa 
 
Tekst, Zdjęcie – Katarzyna Gogól
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP