Uczestnicy proszowickiego Hufca Pracy na wystawie historyczne


W dniu 21 stycznia uczestnicy proszowickiego Hufca Pracy udali się na zwiedzanie wystawy pt: „Polski gen wolności. 150 lat walk o niepodległość (1768-1918)”.
 
Ekspozycja przygotowana została przez Instytut Pamięci Narodowej i udostępniona dla zwiedzających na proszowickim rynku.
 
W  trakcie zwiedzania wychowawca przybliżył młodzieży wydarzenia historyczne, zjawiska kulturowe, a także biogramy osób zaangażowanych na różnych polach (militarnym, politycznym, artystycznym) w walkę o niepodległość Polski od czasów konfederacji barskiej po I wojnę światową.
 
Uczestnicy zostali zapoznani z życiorysami wielkich Polaków takich jak: gen. Józef Bem, Wincenty Witos, czy Helena Modrzejewska. 
 
Celem wyjścia na wystawę było poszerzenie wiedzy uczestników o historii Polski, rozwijanie ich zainteresowań i zdolności poznawczych oraz budowanie wrażliwości estetycznej.  
 
Fot. Uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w trakcie zwiedzania wystawy historycznej
   
Tekst – Maciej Przeniosło
Zdjęcie – Olaf Jakubowski
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP