Kurs pierwszej pomocy dla uczestników staży zawodowych


W dniu 18 stycznia zakończyły się zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”. Projekt realizowany jest w 6-5 Hufcu Pracy w Krakowie.

Z racji na obostrzenia sanitarne związane z pandemią, zajęcia odbywały się w pięcioosobowych grupach i trwały od 13 do 18 stycznia. Prowadzone były przez kwalifikowanego ratownika – Panią Małgorzatę Szatan. 
 
Zakres tematyczny obejmował sprawdzenie stanu poszkodowanego, wzywanie pomocy, korzystanie z urządzeń AED, udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach utraty przytomności, braku krążenia, omdleniach, napadach padaczki i oparzeniach.  Z racji niewielkiej liczby osób na zajęciach, wszyscy bardzo długo i starannie ćwiczyli umiejętności podtrzymujące i ratujące życie. 
 
Młodzież na zakończenie otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w przedsięwzięciu. Podsumowania zajęć i uroczystego wręczenia zaświadczeń dokonał zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy – Rafał Kmak. W zajęciach uczestniczyła również kierownik Zespołu Programów Europejskich – Jolanta Król.
 
Fot. 1 Uczestnicy zajęć z Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP – Rafałem Kmakiem, kierownikiem Zespołu Programów Europejskich – Jolantą Król i prowadzącą zajęcia
– Małgorzatą Szatan. 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 2, 3, 4  Uczestnicy podczas ćwiczeń pierwszej pomocy 
 
 
Fot. 5 Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Rafał Kmak oraz kwalifikowany ratownik – Małgorzata Szatan wręczają zaświadczenia
 
 
Tekst, zdjęcia  – Agnieszka Jędrzejek 
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP