Podsumowanie ferii w Limanowej


15 stycznia w  limanowskim Hufcu Pracy zakończyły się przedsięwzięcia organizowane dla młodzieży, w ramach programu „Bezpieczni w sieci”, stanowiące moduł programu wojewódzkiego „Zima z OHP 2021”. 
 
Od 11 stycznia w limanowskiej jednostce Pracy odbywały się spotkania, które na celu miały podniesienie świadomości oraz wrażliwości młodych ludzi na problemy związane z nieprzemyślanym korzystaniem z Internetu, zwłaszcza z portali społecznościowych. 
 
W ramach programu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w pogadankach dotyczących cyberprzemocy oraz warsztatach plastycznych, podczas których tworzyli ulotki profilaktyczne. 
 
Biorąc udział w turnieju gier planszowych i darta, a także spacerując po okolicy, młodzież aktywnie spędzała czas wolny. Najwięcej radości sprawił młodym ludziom pobyt na świeżym powietrzu i śnieżne zabawy. 
 
Pandemia w ostatnim czasie zmusiła młodzież do ograniczenia kontaktów rówieśniczych. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy dostrzegli pozytywne strony przebywania w grupie, w bezpośrednim kontakcie, a także uświadomili sobie, że zamieszczane w Internecie osobiste treści mogą być wykorzystane w niewłaściwy sposób przez postronne osoby. 
 
Fot. 1   Uczestniczki tworzące ulotkę o cyberprzemocy
 
 
Fot. 2  Projekcja filmików tematycznych o cyberprzemocy
 
 
Tekst  – Danuta Lorek
Zdjęcia – Łucja Filipiak  
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP