Ferie w 6-8 krakowskim Hufcu Pracy


W dniu 15 stycznia uczestnicy 6-8 Hufca Pracy w Krakowie wzięli udział w spotkaniu podsumowującym autorski program „Ferie w mieście”. Tegoroczna przerwa międzysemestralna minęła pod znakiem ciekawych przedsięwzięć.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych „Bezpieczeństwo ponad wszystko”, podczas których położono szczególny nacisk na odpowiednie reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Uświadomiono uczestnikom znaczenie bezpiecznego zachowania podczas zabaw i uprawiania sportów zimowych. Młodzi ludzie wzięli również udział w turnieju gier planszowych. Przed przystąpieniem do rozgrywek szczegółowo zapoznali się z instrukcjami oraz regułami. Uczestnicy zagrali w takie pozycje jak: Chińczyk, Liczbowy Remik, Scrabble oraz Ale Historia!.
 
 Poza zdrową dawką rywalizacji młodzież zrozumiała i utrwaliła szlachetną zasadę „Wygrywać bez pychy, przegrywać bez urazy”. Podczas gry w planszówki kształtują się u młodych ludzi cechy, które są niezbędne w uczeniu się – koncentracja uwagi, spostrzegawczość, wyobraźnia i pamięć.
 
Ponadto w jednostce odbył się maraton filmowy. Młodzież obejrzała dwie części filmu przygodowego „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” oraz „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”.
 
Uczestnicy programu wykazali się również aktywnością fizyczną podczas zajęć sportowych nordic walking, a także wzięli udział w Quizie –  „Czy znasz Kraków jak własną kieszeń?”. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poznawania miasta, jego zabytków, historii, tradycji i legend. Rywalizacja miała charakter indywidualny i została przeprowadzona w formie testu.
 
 
Fot. 1,2 Uczestnicy podczas rozgrywek w planszówki
 
 
Fot. 3 Młodzież w trakcie quizu „Czy znasz Kraków jak własną kieszeń?”
 
 
Fot. 4 Zajęcia nordic walking
 
 
Tekst  – Joanna Belcik
Zdjęcia  – Lucyna Jezioro, Krzysztof Milewski
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP