Podsumowanie programu feryjnego w Skomielnej Białej


W dniu 15 stycznia uczestnicy Hufca Pracy w Skomielnej Białej podsumowali program lokalny z zakresu profilaktyki zdrowotnej pt.: „Witajcie zdalne ferie”.
 
Młodzież dla zagospodarowania czasu wolnego i propagowania aktywnego, zdrowego stylu życia, od 11-15 stycznia brała udział w cyklu działań i przedsięwzięć oferowanych przez jednostkę w Skomielnej Białej.
 
Program rozpoczęło spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach – st. sierż. Sebastianem Krukiem, który omówił tematykę profilaktyki oraz bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Opracował również dekalog narciarza, znajdujący się w programie akcji informacyjno-promocyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Policjant zwrócił także uwagę na zagrożenia internetowe. 
 
Przestrzegając reżimu sanitarnego uczestnicy rozegrali mecze w piłkarzyki i popularną od niedawna grę w darta. W kolejnym dniu, podczas zorganizowanych zajęć fotograficzno-kronikarskich, młodzi ludzie przygotowali kronikę hufcową z przedsięwzięć, jakie organizowane były w jednostce w ubiegłym roku. Uczestnicy wzięli również udział w pogadance pt: „6 zasad odmawiania, czyli jak być asertywnym”. Natomiast podczas warsztatow online poznali obowiązki i prawa pracy. 
 
Młodzi ludzie indywidualnie spotykali się z doradcą zawodowym – Panią Justyną Skawską, w celu omówienia ścieżki zawodowej i planów na najbliższy czas. 
 
Realizowany program feryjny na celu miał integrację młodzieży, pożyteczne, atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego. Młodzi ludzie rozbudzili w sobie wyobraźnię i kreatywność. 
 
Fot. 1 Uczestnicy podczas spotkania z policjantem
 
 
 
Fot. 2 Gra w darta
 
 
Fot. 3 Młodzież przygotowująca kronikę hufcową
 
 

Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP