Kreatywne ferie


13 stycznia w gorlickim Hufcu Pracy miało miejsce kolejne spotkanie w ramach programu „Akcja ferie 2021”, stanowiące moduł programu wojewódzkiego „Zima z OHP 2021”.

 
Na początek przeprowadzono warsztaty szycia, podczas których uczestniczki zdobyły umiejętności przydatne w codziennym życiu. Wychowawca pokazał młodzieży jak skracać spodnie lub dostosować do siebie zbyt obszerne ubrania. Dziewczęta w praktyce wypróbowały zdobytą wiedzę.
 
Kolejnym działaniem były rozgrywki online na platformie kurnik.pl, gdzie młodzi ludzie rywalizowali ze sobą w grach takich jak: „literaki” i „chińczyk”. Mimo zdalnego przebiegu turnieju, w jednostce znajdowała się liderka, która pod nadzorem wychowawcy organizowała i koordynowała przebieg rozgrywek.
 
 
Fot.1,2 Uczestniczki podczas warsztatów szycia
 
 
Fot. 3 Liderka koordynująca rozgrywki na kurnik.pl
 
 
Tekst – Edyta Piecuch
Zdjęcia – Natalia Klewaniec
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP