Ferie w wadowickim Hufcu Pracy


W ramach programu „Ferie z OHP 2021”, w dniu 13 stycznia uczestnicy Hufca Pracy w Wadowicach spotkali się z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery z Kęt. 
 
Podczas warsztatów szkoleniowiec – Pani Maria Ćwiertnia, udzieliła wskazówek uczestnikom na temat wyglądu portfolio i budowania własnej przyszłości zawodowej. Młodzież wypełniała kwestionariusz zainteresowań zawodowych, celem którego było odkrywanie i uzmysławianie swojego potencjału. Pozwoli to młodym ludziom wskazać kierunek dalszego rozwoju i motywować do zdobywania dodatkowych kwalifikacji.
 
Następnie komendant jednostki  – Jolanta Zacny wraz z uczestnikami zastanawiała się, jakie imprezy sportowe i konkursy można przeprowadzić w wadowickiej jednostce. 
Po spotkaniu wszyscy udali się na krótki, zimowy spacer.
 
Fot.1. Uczestnicy podczas spotkania w jednej z grup z doradcą zawodowym
 
 
 
 
Fot. 2, 3. Indywidualna analiza kwestionariusza zainteresowań uczestnika i doradcy zawodowego 
 
 
Tekst i zdjęcia – Jolanta Zacny
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP