Spotkanie doradcy zawodowego z uczestnikami wadowickiego Hufca Pracy


W dniu 7 stycznia, w wadowickim Hufcu Pracy odbyło się spotkanie doradcy zawodowego  Młodzieżowego Centrum Kariery z Kęt, z uczestnikami kształcącymi się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
 
W trakcie warsztatów z Panią Marią Ćwiertnią młodzież poznała zasady pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Uczestnicy dowiedzieli się, że opisując własny przebieg zawodowy, na pierwszy plan należy wysunąć to, co wiąże się z pracą, o którą będą się ubiegać. Należy zaznaczyć wszystkie doświadczenia, jakie młodzi ludzie zdobyli podczas praktyk zawodowych, pracy wakacyjnej, czy też działalności społecznej. Pomoże to przyszłemu pracodawcy prawidłowo ocenić kompetencje i kwalifikacje kandydata. 
 
Na zakończenie spotkania młodzi ludzie przygotowali własne dokumenty aplikacyjne, mając na uwadze wskazówki i rady prowadzącej. 
 
Fot. Uczestnicy podczas zajęć z doradcą zawodowym – Marią Ćwiertnią z MCK Kęty
 
Tekst i zdjęcie – Dorota Paździora
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP