PRZEDŚWIĄTECZNIE W DĄBROWSKIM HUFCU


Dnia 21 grudnia w dąbrowskim Hufcu Pracy odbyły się warsztaty z plastyki obrzędowej, których celem było podtrzymanie pięknej tradycji samodzielnego wykonywania stroików oraz kartek świątecznych. Własnoręcznie wykonane ozdoby wraz z życzeniami zostaną wręczone osobom i instytucjom współpracującym z jednostką.
 
W przedsięwzięciu wzięła udział młodzież, która rozwija swoje twórcze zdolności w działającym w hufcu kole artystycznym. Uczestnicy zaprojektowali kilka wzorów kartek bożonarodzeniowych oraz zredagowali życzenia świąteczne. Powstały ciekawe, kolorowe, utrzymane w eleganckim stylu kartki. W kolejnej części zajęć młodzi ludzie wykonali oryginalne stroiki świąteczne, wykorzystując przede wszystkim naturalne elementy: gałązki świerkowe, mech, korę, żołędzie oraz szyszki.
 
Warsztaty uzmysłowiły młodym ludziom, że powrót do tradycji pisania i wysyłania kartek bożonarodzeniowych zbliża ludzi i pozwala nadać życzeniom wyjątkowy i osobisty charakter. Aby zachęcić pozostałych uczestników do tego, by we własnych domach zorganizowali rodzinne warsztaty rękodzieła bożonarodzeniowego, wzory kartek oraz stroików wraz z instruktażem wykonania zostały umieszczone na hufcowym Facebooku. 
 
 
 
 
Fot. 1,2  Uczestnicy podczas warsztatów 
 
 
 
 
 
 
Fot. 3,4,5 Efekty pracy młodzieży
 
 
Tekst i zdjęcia – Katarzyna Łukasik   
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP