RADOSNE SPOTKANIA PRZY CHOINCE


Dnia 21 grudnia młodzież starosądeckiego Hufca Pracy zgromadziła się przy świątecznym stole. Ze względu na obostrzenia sanitarne spotkanie miało kameralny charakter.
 
Łącznie odbyło się sześć spotkań. W każdej grupie wychowawczej wyłoniono uczestników wyróżniających się wynikami w nauce i aktywnością w przedsięwzięciach o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo-rekreacyjnym. Przy własnoręcznie przystrojonym stole i w serdecznej atmosferze zasiedli podopieczni i ich wychowawcy. Podczas wigilii młodym ludziom towarzyszyła refleksja nad zbliżającymi się świętami. Pod hufcową choinką młodzież znalazła upominki, które były miłym akcentem za ich wkład włożony w działalność starosądeckiej jednostki. Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, przeplatane wspomnieniami i podsumowaniem mijającego roku.
 
Fot. 1 Wspólne spotkanie przy świątecznym stole
 
 
 
 
Fot. 2,3 Młodzież z upominkami 
 
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Bogusława Niemiec 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP