ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W LIMANOWSKIM HUFCU


21 grudnia w limanowskim Hufcu Pracy zorganizowano świąteczne spotkanie dla uczestników połączone z finałem konkursu „Nauka, aktywność i praca – to mi się opłaca.”
 
W związku z panująca pandemią, wigilia odbyła się w kilku grupach, zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Spotkania były okazją do złożenia sobie życzeń i podsumowania minionego roku. Pomimo wielu ograniczeń, młodzież starała się aktywnie uczestniczyć w życiu hufca, biorąc licznie udział w organizowanych konkursach i przedsięwzięciach. Kadra podziękowała młodym ludziom za współpracę i wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku uczestnicy równie aktywnie włączą się w działalność na rzecz jednostki. 
 
Również młodzież podziękowała wychowawcom za wsparcie i trud włożony w przygotowanie ich do wielu konkursów, rozwijanie ich pasji i zainteresowań oraz za wszelką pomoc udzieloną w tym trudnym czasie. Na zakończenie spotkania komendant wręczył upominki laureatom konkursu „Nauka, aktywność i praca – to mi się opłaca.”
 
Fot. 1  Uczestnicy podczas spotkania świątecznego
 
 
 
 
Fot. 2,3 Laureaci konkursu „ Nauka, aktywność i praca – to mi się opłaca.”
 
 
Tekst i zdjęcia – Łucja Filipiak 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP