MAŁOPOLSKA WK OHP LAUREATEM KONKURSU EDUINSPIRACJE


W piątek 18 grudnia bieżącego roku, odbyła się X Gala Wręczenia Nagród Edukacyjnych  EDUinspiracje 2020. W tym roku odbywał się on pod hasłem „Działam-Upowszechniam-Inspiruję”. W 11 kategoriach nominowano łącznie 54 wybijające się projekty zrealizowane w 2019 r.  
 
Celem Konkursu było wyłonienie najbardziej wartościowych projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem i promocja najlepszych przedsięwzięć, których rezultaty zainspirowały społeczności lokalne i wpłynęły na rozwój edukacji.
 
W kategorii Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Laureatem konkursu została Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie za projekt „Jedyny taki ślub”.
 
W projekcie zrealizowanym przez 6-8 Hufiec Pracy w Krakowie wzięły udział dziesięcioosobowe grupy młodzieży z Polski i Litwy. Zakładał on przygotowanie inscenizacji ślubu polsko-litewskiego, symbolizującego połączenie nie tylko ludzi, ale także narodów. Celem wszystkich zrealizowanych działań było stworzenie dialogu międzykulturowego oraz kultywowanie historii i tradycji obu narodów. Stworzony finał symbolicznie połączył kulturę i tradycje obojga narodów – mówi Jolanta Król –  Kierownik Zespołu Programów Europejskich Małopolskiej WK OHP. – To ogromne wyróżnienie jest dla nas inspiracją i motorem do przygotowywania kolejnych, jeszcze lepszych projektów. Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.  
 
Konkurs odbywał się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że organizator – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, nominowała pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Ostatecznego wyboru zwycięzcy dokonała Kapitula Konkursu, składająca się z niezależnych, zewnętrznych ekspertów.
 
Fot. 1 Logo EDUinspiracje 
 
 
 
 
Fot. 2,3 Warsztaty artystyczne z Edwardem Dudą 
 
 
Fot. 4 Inscenizacja finałowa 
 
 
Tekst  – Katarzyna Gogól
Zdjęcia – Lucyna Jezioro
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP