X PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK UCZESTNIKÓW OHP


W dniu 19 grudnia, w budynku Hufca Pracy w Skomielnej Białej zebrała się Komisja Konkursowa X Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP.
 
Jury w składzie: Z-ca Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Bożena Rążewska, Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury – Elżbieta Pasierb, Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” – Andrzej Błachut, nauczyciel szkoły muzycznej – Dominik Borek oraz Radny Gminy Lubień – Andrzej Bala, po wysłuchaniu nagrań wyłoniło laureatów.
 
Konkurs w tym roku, ze względu na pandemię został przeprowadzony w formie online. Patronat nad nim objęli: Starosta Powiatu Myślenickiego – Józef Tomal, Wójt Gminy Lubień – Kazimierz Szczepaniec, którzy ufundowali dla laureatów nagrody i wyróżnienia.
 
Wyróżnienia sfinansowali również: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Danuta Burtan, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia „Magnus” –  Andrzej Błachut oraz Radny Rady Gminy Lubień – Andrzej Bala.
 
Statuetki I, II, III miejsca w kategorii solista i zespół ufundował Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Jan Hućko.
 
Uczestnicy z 16 jednostek opiekuńczo-wychowawczych z Województwa Małopolskiego, ale i młodzież z 13 komend wojewódzkich: Śląskiej WK OHP, Lubelskiej WK OHP, Wielkopolskiej WK OHP, Dolnośląskiej WK OHP, Opolskiej WK OHP, Mazowieckiej WK OHP, Warmińsko-Mazurskiej WK OHP, Łódzkiej WK OHP, Podlaskiej WK OHP, Kujawsko-Pomorskiej WK OHP, Pomorskiej WK OHP, Świętokrzyskiej WK OHP przesyłali utwory kolędowe i pastorałki, w kategorii solista oraz zespół nagrane telefonem komórkowym do organizatora konkursu. 
 
X Przegląd Kolęd i Pastorałek uczestników OHP o zasięgu ogólnopolskim miał na celu kultywowanie tradycji polskiej związanej z Bożym Narodzeniem, propagowaniem wartości chrześcijańskich oraz promocję talentów wokalnych młodzieży. Nowa formuła prezentacji utworów zmobilizowała uczestników do poznania i wykorzystania nowoczesnych technologii w celu ukazania swoich talentów i zdolności wokalnych. Komisja konkursowa oceniając dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację, intonację, ogólny wyraz artystyczny a także teksty pod kątem przekazywanych treści przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
 
W kategorii solista:
I miejsce: Roksana Żak, 6-36 HP Skomielna Biała
II miejsce: Oliwia Strzelecka, 12-15 HP Pyskowice
III miejsce: Katarzyna Zaród, 6-24 HP Dąbrowa Tarnowska
 
W kategorii zespół:
I miejsce: Zespół „Gwiazdki”, 6-1 OSiW Nowy Sącz 
II miejsce: Zespół „OSiW Chraplewo”, 15-5 OSiW Chraplewo
III miejsce: Zespół „Bracia Bend”, 6-4 OSiW Trzebinia
 
Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego: Zespół „Świąteczny duet”, 6-32 HP Limanowa
 
Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień: Igor Gajda, 6-5 OSiW Lanckorona 
 
Wyróżnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu: Joanna Zajączkowska, 13-1 HP Skarżysko-Kamienna 
 
Wyróżnienie Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus”: Zespół „Remagala”, OHP 14-6 Olsztyn
 
Wyróżnienie Radnego Rady Gminy Lubień: Wiktoria Czerech, 10-2 HP Białystok 
 
Wyróżnienie Jury: Marcel Gutowski, 11-23 HP Słupsk
 
Na oficjalne ogłoszenie wyników zaproszony został Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Jan Hućko, oraz Wójt Gminy Lubień –Kazimierz Szczepaniec, którzy podsumowując X Przegląd Kolęd i Pastorałek podziękowali za organizację i złożyli gratulacje wszystkim zwycięzcom.  
 
Przegląd kolęd i pastorałek wspierali również: GKRPA w Gminie Lubień, „Uzdrowisko Rabka”, Cukiernia „Pychotka” Naprawa, Cukiernia-Piekarnia Słowiak z Lubnia. Firmy: „Vanmar”, „Głodek Consulting”, „Trans-Marino”, „Artykuły Wielobranżowe” – Małgorzata Pancerz, którzy ufundowali gadżety, nagrody i wyróżnienia. 
 
Nad sprawnym przeprowadzeniem przeglądu czuwała Komenda Wojewódzka w Krakowie oraz kadra 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej.
 
Fot. 1 Komisja Konkursowa X Przeglądu Kolęd i Pastorałek
 
 
Fot. 2 Roksana Żak, 6-36 HP Skomielna Biała, I miejsce
 
 
Fot. 3 Oliwia Strzelecka, 12-15 HP Pyskowice, II miejsce
 
 
Fot. 4 Katarzyna Zaród, 6-24 HP Dąbrowa Tarnowska, III miejsce
 
 
Fot. 5 Zespół „Gwiazdki”, 6-1 OSiW Nowy Sącz, I miejsce
 
 
Fot. 6 Zespół „OSiW Chraplewo”, 15-5 OSiW Chraplewo, II miejsce
 
 
Fot. 7 Zespół „Bracia Bend”, 6-4 OSiW Trzebinia, III miejsce
 
 
Fot. 8 Zespół „Świąteczny duet”, 6-32 HP Limanowa
 
 
Fot. 9 Igor Gajda, 6-5 OSiW Lanckorona
 
 
 
Fot. 10 Joanna Zajączkowska, 13-1 HP Skarżysko-Kamienna
 
 
Fot. 11 Zespół „ Remagala”, OHP 14-6 Olsztyn
 
 
Fot. 12 Wiktoria Czerech, 10-2 HP Białystok
 
 
Fot. 13 Marcel Gutowski, 11-23 HP Słupsk
 
 
Fot. 14 Statuetki i wyróżnienia
 
 
Fot. 15 Odczytanie wyników przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Jana Hućko
 
 
Fot. 16 Podziękowanie dla Wójta Gminy Lubień
 
 
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP