WADY I ZALETY PRACY ZDALNEJ – SPOTKANIE W JABŁONCE


W dniu 17 grudnia młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy – Jabłonce, uczestniczyła w spotkaniu z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery. 
 
Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki na temat obecnej sytuacji panującej w kraju, omówienia warunków pracy oraz zasad zachowania reżimu sanitarnego. 
 
Młodzież została zapoznana z pojęciem elastyczności, konformizmem, obserwacją i przewidywaniem dalszych zmian, które mogą wystąpić na rynku pracy. Ich kolejnym zadaniem była analiza wad i zalet pracy zdalnej, połączona z tematem umiejętnego planowania metodą SMART.  Pośrednik pracy poinformował także o tym, że pracodawcy coraz częściej decydują się na tryb zatrudniania pracowników właśnie w takiej formie.
Na koniec młodzi ludzie zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy, które proponują pracodawcy, jak również z możliwościami nabywania doświadczeń zawodowych poprzez staże, praktyki i wolontariat. 
 
Fot.  Uczestnicy w trakcie spotkania z pośrednikiem pracy
 
Tekst – Dominika Gaweł
Zdjęcia – Barbara Pilch
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP