KREW JEST LEKIEM BEZCENNYM


Dnia 27 listopada w siedzibie Hufca Pracy w Starym Sączu odbyło się podsumowanie programu profilaktycznego „Nie boję się, pomagam – bo wiem jak reagować”.

Głównymi założeniami warsztatu było szerzenie idei honorowego krwiodawstwa oraz oddawania szpiku kostnego w szerokim kontekście niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Uczestnicy uświadomili sobie, jak ważna jest każda kropla krwi, która jest darem życia i nadziei dla drugiego człowieka.  Młodzi ludzie poznali, czym jest honorowe krwiodawstwo oraz jak przebiega oddawanie szpiku kostnego. W ramach programu przeprowadzono konkurs wiedzy dotyczący krwiodawstwa, który odbył się pod Patronatem Prezesa Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz Oddziału Rejonowego PCK w Starym Sączu –  Pana Andrzeja Lisa, będącego zarazem Mistrzem Europy w oddaniu największej ilości krwi. Na zakończenie programu w kilku słowach zwrócił się on do młodzieży z apelem dalszego promowania idei oddawania krwi: „Krew jest lekiem bezcennym, nie da się jej wytworzyć. Jedyną szansą na uratowanie ludzkiego życia, jest jej oddanie w punkcie krwiodawstwa”. Młodzież wykazała się szeroką wiedzą w konkursie, laureatom pogratulowano i rozdano atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.
 
 
 
 
 
 
 Fot. 1,2,3 Wręczenie nagród laureatom w konkursie wiedzy o krwiodawstwie przez Pana Andrzeja Lisa i komendanta  hufca –  Mariana Potońca
 
  
Tekst  – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia –  Kinga Szewczyk
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP