WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE MŁODZIEŻ


W dniu 27 listopada w krakowskim 6-8 Hufcu Pracy miały miejsce warsztaty aktywizowania uczestników z wykorzystaniem metody design thinking pt. „Tu gdzie jestem i tym co mam”.

Szkolenie poprowadziła pani Edyta Rogozińska – trener personalny. Cel zasadniczy przedsięwzięcia zakładał rozwój umiejętności działania na rzecz środowiska lokalnego i propagowanie aktywności społecznej wśród młodzieży. Ponadto zamierzeniem warsztatów było kształtowanie idei samorządności w grupach rówieśniczych. Wśród zastosowanych form organizacji zajęć dominowały: praca w podgrupach, dyskusja moderowana oraz burza mózgów. Warsztaty uzmysłowiły młodym ludziom możliwości pracy w grupie projektowej i wyzwalania pomysłów na własne działania. Uczestnicy poszerzyli wiedzę odnośnie środowiska lokalnego. Podczas zajęć nauczyli się rozpoznawać potrzeby swojej małej ojczyzny oraz rozwinęli umiejętność kreatywnego myślenia. Dzięki warsztatom analizowali własne pomysły odnośnie działań prospołecznych. Omawiali je w małej grupie i pod okiem prowadzącej zastanawiali się nad nowymi inicjatywami. Zarówno aktywizujące metody pracy, jak i forma warsztatowa zajęć umożliwiły wymianę doświadczeń oraz informację zwrotną między uczestnikami. Zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane w konkretnych działaniach w obszarze środowiska lokalnego. Merytorycznie zajęcia stały na wysokim poziomie. Młodych ludzi zainteresował temat szkolenia, a trener łatwo nawiązała z nimi kontakt. Co najistotniejsze, ich praca przebiegła efektywnie. Warsztaty odbyły się w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnej wypowiedzi uczestników. 
 
Fot. 1 Uczestnicy podczas inauguracji warsztatów
 
 
Fot. 2 Młodzież w trakcie zajęć
 
 
Tekst i zdjęcia – Krzysztof Milewski
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP