ZAKOŃCZENIE PROGRAMU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” W 6-5 HUFCU PRACY W KRAKOWIE


W dniach 23-25 listopada uczestnicy 6-5 HP w Krakowie zrealizowali ostatni etap wojewódzkiego programu resocjalizacyjnego „Razem możemy więcej”. 
 
Celem programu było wprowadzenie nowych uczestników w życie hufca, szkoły, klasy oraz zakładu pracy, co pozwoliło im łatwiej zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Młodzież brała udział w zajęciach wprowadzających, podczas których omówiono założenia programu, odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowania sanitarno-epidemiologicznego w związku z pandemią w szkole i na praktyce oraz prelekcja „Jak mówić nie – trudna sztuka odmawiania”. Uczestnicy wzięli także udział w przedsięwzięciach integracyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych na siłowni plenerowej, rozgrywkach w badmintona, piłkę nożną, a także spacerowali wokół zalewu i odpoczywali w tężni nowohuckiej. Ostatnim etapem były spotkania w siedzibie hufca, podczas których młodzi ludzie wspólnie z wychowawcami odkrywali uroki gier planszowych, rywalizując o tytuł hufcowego mistrza. W tym roku zwycięzcą została wychowawczyni – Ewa Rak. Na zakończenie tak aktywnych spotkań, młodzież i wychowawcy wspólnie świętowali osiemnaste urodziny Michała – przewodniczącego Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych.  Uczestnicy zgodnie z założeniami programu mieli możliwość łagodnej i bezstresowej adaptacji w nowym środowisku. Nabyli umiejętności przydatne w szkole i pracy zawodowej, a także zintegrowali  się z rówieśnikami.
 
Fot. 1 Michał z symbolicznym tortem
 
 
Fot. 2 Hufcowy turniej gier planszowych
 
Tekst – Ewa Rak
Zdjęcia – Joanna Cienkosz
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP