KURS KELNER-BARMAN-BARISTA W CEIPM W TARNOWIE ZAKOŃCZONY


 24 listopada odbyły się ostatnie zajęcia na kursie „Kelner-barman-barista z obsługą kasy fiskalnej i terminalu płatniczego” zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie.

Szkolenie rozpoczęło się 5 listopada i składało się z zajęć trwających w sumie 96 godzin. Wzięła w nim udział ośmioosobowa grupa młodzieży, trzech absolwentów oraz pięciu uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, kształcących się w zawodzie kucharz. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych młodzież zapoznała się ze specyfiką zawodów kelnera, barmana i baristy oraz organizacją ich stanowisk pracy. Kursanci nauczyli się korzystać z przyrządów wykorzystywanych w pracy barmana, poznali wyposażenie baru i zasady jego obsługi. Zapoznali się również ze sprzętem wykorzystywanym przez baristów oraz metodami sporządzania drinków i napojów kawowych. Głównymi tematami mającymi przybliżyć zawód kelnera były: organizacja pracy w restauracji, przedstawienie wizerunku kelnera i kelnerki, zasady dekoracji i nakrywania stołów oraz obsługa klienta. Podczas zajęć z modułu obsługi kasy fiskalnej, młodzi ludzie nauczyli się prowadzenia sprzedaży na kasie, raportowania, rozliczania kasy oraz nabyli umiejętność obsługi terminali płatniczych. Po zakończonych zajęciach odbył się egzamin, który zweryfikował uzyskane umiejętności. Wszyscy uczestnicy zaliczyli go pozytywnie, a na potwierdzenie tego otrzymali zaświadczenia. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
 
 
Fot. 1,2 Uczestnicy podczas zajęć
 
Tekst – Sebastian Potępa
Zdjęcia – Katarzyna Chrzanowska
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP