KREATYWNE WARSZTATY PLASTYCZNE W LIMANOWEJ


19 listopada w  Hufcu Pracy w Limanowej zakończyły się dwudniowe warsztaty plastyczne zorganizowane w ramach realizowanego od września programu autorskiego „Razem raźniej”.  
 
Program skierowany był do młodzieży limanowskiej jednostki, która łatwo ulega negatywnym wpływom rówieśników oraz wycofuje się z kontaktów koleżeńskich. Celem programu „Razem raźniej”, było zintegrowanie młodzieży, nauka kontrolowania swoich emocji, rozwijanie twórczego myślenia, a także pokazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego. Podsumowanie programu stanowiły warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy w twórczy sposób wyrażali towarzyszące im na co dzień emocje, a także wykonali gazetkę tematyczną. Motywem przewodnim tworzonej pracy było ukazanie, jak  być asertywnym i nie ulegać wpływom otoczenia. Młodzi ludzie w sposób kreatywny podeszli do wykonania zadania. Wspólne spotkanie młodzieży było dobrą okazją do atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego i pogłębiania dobrych relacji rówieśniczych. 
 
Fot. 1  Uczestniczki podczas warsztatów plastycznych 
 
 
Fot. 2 Tworzenie gazetki tematycznej
 
Tekst i zdjęcia – Łucja Filipiak 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP