WOJEWÓDZKI KONKURS „NIE DAJ SIĘ – STOP KORONAWIRUSOWI” ROZSTRZYGNIĘTY


18 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu został rozstrzygnięty Wojewódzki Konkurs Profilaktyczno-Edukacyjny na plakat pod hasłem „Nie daj się – Stop Koronawirusowi”.

Głównym założeniem konkursu było rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych wśród uczestników OHP, pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności. Młodzież pogłębiła wiedzę z zakresu zagrożeń wynikających z panującej sytuacji epidemicznej. Ważnym celem przedsięwzięcia było propagowanie odpowiedzialnego zachowania podczas pandemii. Na konkurs nadesłano 27 prac plastycznych z 17 jednostek Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Komisja w składzie: Krzysztof Świerczek – Komendant MWK OHP, Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania MWK, Agata Fołta – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu, Elżbieta Chmura – doradca zawodowy dokonała oceny prac. Jury wzięło pod uwagę: zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość ujęcia tematu, kreatywność i oryginalność oraz wartości artystyczne i estetykę pracy. Wyłoniono następujących laureatów:
 
I miejsce – Piotr Szczepaniec  – 6-36 HP w Skomielnej Białej
II miejsce – Paulina Jarecka – 6-1 OSiW w Nowym Sączu
III miejsce – Karolina Bieryt –  6-1 OSiW w Nowym Sączu
Natomiast wyróżnienia otrzymali: Sylwia Kubaszewska – 6-5 OSiW Lanckorona i Adrian Kowalik – 6-34 HP Stary Sącz.
 
Ponadto Komendant Wojewódzki Krzysztof Świerczek osobiście podziękował laureatkom Przeglądu Pieśni Patriotycznej –  Katarzynie Grygiel i Magdalenie Durlak  z  6-1 OSiW  w Nowym Sączu za zajęcie II miejsca w powyższym konkursie, wręczając im dyplomy i nagrody rzeczowe.
 
Fot. 1 Komisja konkursowa podczas oceny prac plastycznych
 
 
Fot. 2 Komendant Wojewódzki Krzysztof Świerczek wręcza nagrody laureatkom Przeglądu Pieśni Patriotycznej
 
 
 
 
 
 
Fot. 3,4,5 Nagrodzone prace – I, II, III miejsce
 
 
Fot. 6 Wyróżnione prace
 
Tekst i zdjęcia  – Małgorzata Kulpa, Marta Zięba
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP