UCZESTNICY Z KĘT UDOSKONALILI UMIEJĘTNOŚCI FOTOGRAFICZNE


Dnia 13 listopada zakończyły się dwudniowe warsztaty fotograficzne zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętach dla młodzieży z kęckiego Hufca Pracy.

Warsztaty zostały zrealizowane przy współpracy z Hufcem Pracy w Kętach i skierowane były do uczestników gotowych rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie fotografii. Zajęcia odbyły się w Studiu Fotograficznym w Kętach i przeprowadzone zostały w dwóch czteroosobowych grupach, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Wiodącym celem warsztatów było zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu fotografii i jej zastosowaniem w praktyce oraz kształtowanie u młodzieży zdolności twórczych i kreatywnego myślenia.  Podczas pierwszej części zajęć, po zapoznaniu się z profesjonalnym sprzętem, uczestnicy poznawali różne techniki. Doskonalili umiejętności fotografii kreatywnej pod światło oraz fotografowanie czarnych obiektów na czarnym tle i białych obiektów na tle białym. Tutaj prym wiedli uczniowie kontynuujący naukę w zawodzie fotografa. W dalszej części warsztatów młodzi ludzie poznali użycie lampy pierścieniowej i blendy w fotografii klienta, jego twarzy, czy makijażu, która służy do odbicia światła w kierunku fotografowanego obiektu tak, aby uzyskać poprawną ekspozycję. Prowadzący zajęcia fotograf  przedstawił także uczestnikom sposoby na stworzenie własnej, domowej blendy fotograficznej, co mogliby wykorzystać w przyszłości, podczas rozwijania swoich kwalifikacji w nowych dziedzinach takich jak wizaż, makijaż, stylizacja. W ramach zajęć warsztatowych młodzież uczyła się również tworzenia kompozycji świątecznych, w zakresie właściwego ich przygotowania oraz uchwycenia pożądanego efektu podczas fotografowania. Końcowym etapem warsztatów był konkurs na najlepszą kompozycję na planie zdjęciowym. Wyznacznikiem w ocenie prac konkursowych było przede wszystkim czytelne pokazanie obiektu na kompozycji oraz pomysłowość. Laureaci w każdej grupie zostali nagrodzeni nagrodą główną, którą był zegar w kształcie aparatu fotograficznego, zaś pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki, w postaci lampek ledowych, które mogą wykorzystać w domowych kompozycjach świątecznych, jak i w kreatywnej fotografii. Warsztaty były dla młodzieży cennym doświadczeniem, gdyż umożliwiły uczestnikom zdobycie nowych umiejętności, a jednocześnie rozbudziły ich potencjał twórczy i zainspirowały do dalszej aktywności w kierunku rozwijania własnych zainteresowań.
 
Fot. 1 Młodzież podczas ćwiczeń techniki „białe na białym”
 
 
Fot. 2 Nauka techniki z wykorzystaniem blendy fotograficznej 
 
 
Fot. 3 Uczestnicy przygotowują kompozycje świąteczne 
 
 
Fot. 4 Najlepsze zdjęcie w ramach techniki białe na białym 
 
 
Fot. 5 Najlepsza kompozycja świąteczna
 
Tekst – Maria Ćwiertnia
Zdjęcia – Małgorzata Szatan
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP