„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” – TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH


Dnia 12 listopada, w ramach realizacji wojewódzkiego programu resocjalizacyjnego „Razem możemy więcej”, w siedzibie Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się turniej gier planszowych. Celem przedsięwzięcia było ułatwienie uczestnikom pierwszego rocznika aklimatyzacji w nowym środowisku oraz umożliwienie integracji z rówieśnikami.
 
Młodzież  spotkała się w trzech grupach turniejowych, składających się głównie z uczestników klas pierwszych. Młodszym kolegom towarzyszyli też przedstawiciele starszych klas. Podczas rozgrywek panowała koleżeńska i wesoła atmosfera. Uczestnicy wszystkich roczników bawili się świetnie, co sprzyjało realizacji celów programu, czyli integracji i wzajemnemu poznawaniu się. Spotkanie pokazało jak wielką  potrzebę bezpośrednich kontaktów mają młodzi ludzie. Turniej gier planszowych stworzył uczestnikom okazję do wspólnych rozmów oraz był sposobem na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Jest to szczególnie ważne w tym trudnym dla wszystkich okresie, gdzie relacje międzyludzkie są mocno ograniczone, z uwagi na panującą pandemię. Przedsięwzięcie uczyło młodych ludzi budowania właściwych więzi społecznych oraz pomogło w procesie adaptacji nowych uczestników w grupie. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami oraz reżimem sanitarnym.
 
 
Fot. Młodzież podczas rozgrywek  turniejowych
 
 
Tekst i zdjęcia – Damian Liro
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP