OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W LANCKORONIE


W dniach 9-11 listopada uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie  aktywnie uczestniczyli w obchodach  Narodowego Święta Niepodległości. 

Pierwszym akcentem obchodów było zapalenie zniczy przez delegację uczestników przy pomniku bohaterów walk o niepodległość, znajdującym się w Wadowicach oraz przy tablicy pamiątkowej w  Kalwarii Zebrzydowskiej. Miejsca te są  szczególne ważne dla mieszkańców, ponieważ  honorują patriotów tego regionu, którzy poświęcili życie dla wolnej ojczyzny.  Kolejnym działaniem był udział młodych ludzi w zajęciach on-line. Młodzież wykonała  kokardy narodowe w formie rozety – symbol noszony przez Polaków podczas świąt narodowych. Był to przejaw poczucia więzi ze swoim narodem. Ostatnim akcentem  było  zapoznanie się z przekazami multimedialnymi dotyczącymi tych wydarzeń oraz finalne sprawdzenie wiedzy w  konkursie historycznym „11 listopada co to za święto?”. Obchody Narodowego Święta Niepodległości przyczyniły się do umocnienia patriotyzmu i poczucia dumy narodowej  uczestników, którzy doceniają trud wielu pokoleń Polaków.
 
Fot. 1 Uczestnicy pod pomnikiem poległych bojowników o niepodległość w Wadowicach
 
 
Fot. 2 Zajęcia patriotyzmu on-line 
 
 
Fot. 3 Uczestniczka zapala znicz pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych przez hitlerowców i sowietów w latach 1939-1945
 
Tekst – Krzysztof Syrek
Zdjęcia – Dawid Nowak
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP