UCZESTNICY DĄBROWSKIEGO HUFCA UCZCILI NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ


Uczestnicy Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej upamiętnili  102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku obchody miały indywidualny charakter i były uwarunkowane reżimem sanitarnym. 

11 listopada młodzi ludzie w rodzinnych parafiach uczestniczyli w nabożeństwach w intencji Ojczyzny. Grupa hufcowej młodzieży należąca do drużyny strzeleckiej zaciągnęła warty przy Pomniku ku czci poległych Synów Miasta Dąbrowy, w latach wojny 1914-1918 i 1920. W tym miejscu odbyły się też skromne obchody powiatowe święta niepodległości. Z kolei inni uczestnicy hufca przyłączyli się do proponowanej przez Komendę Główną OHP akcji samodzielnego odkrywania historii, co było elementem wspólnego świętowania. W ramach tego zadania młodzież odbyła spacer po swojej okolicy, podczas którego fotografowała miejsca związane historycznie z Niepodległą. Fotografie zostaną umieszczone na hufcowym Facebooku i oznaczone wskazanym przez Komendę Główną hasztagiem. Mimo licznych ograniczeń, młodzi ludzie nauczyli się, że wyrazem patriotyzmu jest pamięć o historii Ojczyzny, ale też odpowiedzialna postawa każdego człowieka, wyrażająca się w przestrzeganiu obostrzeń wynikających z walki z pandemią.

Fot. 1  Nabożeństwo w intencji Ojczyzny w Dąbrowie Tarnowskiej

Fot. 2  Uczestnicy podczas warty 

Fot. 3,4,5 Zdjęcia uczestników wykonane w ramach akcji odkrywania historii  

 

Tekst – Grażyna Kochanek

Zdjęcie – Karolina Rychel, Alicja Wróblewska

 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP