NOWOSĄDECKA MŁODZIEŻ WSPIERA SENIORÓW


Od początku listopada młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu bierze czynny udział w akcji #Wspieraj Seniora, która polega na pomocy osobom starszym i samotnym podczas pandemii.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodego pokolenia do niesienia pomocy. Młodzi ludzie jako wolontariusze pomagają osobom starszym w ich codziennym życiu i obowiązkach, takich jak: robienie zakupów, spacer z psem, sprawy urzędowe, a w przypadku swojego dziadka lub babci dodatkowo wykonują usługi pielęgnacyjne i fryzjerskie. Uczestnicy wraz z członkami Klubu Aktywnych chętnie zarejestrowali się na stronie akcji Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów czynnie włączając się w całe przedsięwzięcie. Cykliczne działania na rzecz seniorów uświadamiają młodzieży, jak ważna i niezbędna jest ich pomoc drugiemu człowiekowi. Tego typu postawa jest przykładem dla innych rówieśników i zachęca do włączenia się i promowania powyższej akcji. 

 

 

Fot. 1,2,3 Uczestnicy pomagają seniorom

 

Tekst – Małgorzata Kulpa, Anna Truchan

Zdjęcia – Wolontariusze akcji

 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP