XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W TARNOWIE


W dniach 19-23 października doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie włączyli się w udział 12. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), w tym roku odbywającej się pod hasłem: „Doradzamy – zawodowo, wybieramy – odlotowo”.
 
Tegoroczna oferta wydarzeń OTK ze względu na sytuację epidemiologiczną została przygotowana w formie zdalnej oraz spotkań i konsultacji indywidualnych z młodzieżą, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie, włączyli się w tegorocznego wydarzenie poprzez przygotowanie prezentacji pn.: „Zawody przyszłości Twoją perspektywą na rynku pracy”, dostępnej na Facebook’u tarnowskiego Centrum. Każdy, kto chciał dowiedzieć się jakimi kompetencjami powinien wykazywać się pracownik przyszłości, kim są cyfrowi nomadzi oraz czym zajmują się przedstawiciele nowych profesji, odpowiedź znalazł zaglądając na stronę tarnowskiego FB. Tam również pośrednicy pracy Młodzieżowego Biura Pracy udostępnili prezentację przygotowaną na temat: „Metod poszukiwania zatrudnienia”, która w ciekawy sposób przedstawiała młodzieży, na czym polega poszukiwanie pracy, jak ułożyć indywidualny plan poszukiwania pracy i jakie są jego etapy,  gdzie znaleźć oferty pracy oraz co to jest networking.  Z kolei dla zainteresowanych osób w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach OTK odbywały się indywidualne porady zawodowe. Pośrednik pracy Magdalena Wawrzynek przybliżyła młodzieży sytuację na lokalnym rynku pracy oraz wymagania stawiane kandydatom przez pracodawców. Natomiast doradca zawodowy Beata Wójcik odpowiadała na pytania dotyczące czynników, które mają wpływ na świadome planowanie swojej kariery. Tegoroczne wydarzenie było doskonałą okazją do promocji usług z zakresu rozwoju zawodowego wśród młodych osób, wchodzących wkrótce na rynek pracy. 
 
Fot. 1 Infografika prezentująca wydarzenie CEiPM w Tarnowie na 12. edycję OTK
 
Fot. 2 Pośrednik pracy MCK w Dąbrowie Tarnowskiej – Magdalena Wawrzynek, podczas indywidulanych spotkań z uczestnikami wydarzenia
 
 
Tekst – Katarzyna Chrzanowska
Zdjęcia – Katarzyna Chrzanowska, Beata Wójcik
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP