„CIENIE I BLASKI PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY” – ZAJĘCIA W MCK BOCHNIA


26 października w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bochni odbyła się prelekcja dla dziesięciu uczestników bocheńskiego Hufca Pracy pt. „Cienie i blaski prowadzenia własnej firmy”. Prelekcję przeprowadziła właścicielka dobrze prosperującej od wielu lat firmy szkoleniowej.

Spotkanie adresowane było dla uczestników trzeciej klasy, wchodzących na rynek pracy i odbywało się w dwóch grupach, z zachowaniem obowiązujących zasad ochrony epidemicznej. Zajęcia miały na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej. Prelegentka wskazała, iż prowadzenie własnej firmy wiąże się z posiadaniem odpowiednich predyspozycji i cech charakteru. Kolejnym krokiem do osiągnięcia sukcesu jest znalezienie oryginalnego pomysłu na kierunek działania. Powinien on być konkretny, realistyczny i dotyczyć branż, w których występuje zapotrzebowanie na określone usługi i towary. Prowadząca zwróciła uwagę na konieczność ciągłego doskonalenia i pogłębiania wiedzy na temat rynku – konkurencji, marketingu, ekonomii oraz niekonwencjonalnych sposobów promowania firmy. Uczestnicy zdobyli również wiedzę z zakresu rejestracji działalności gospodarczej oraz uzyskali informacje o sposobie rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Następnie przeprowadzono dyskusję na temat zalet i wad prowadzenia własnej firmy. Wspólnie wysnuty wniosek był taki, że własna firma może być nie tylko receptą na bezrobocie, ale również szansą na rozwój i spełnienie własnych marzeń. Nie wszystkie tradycyjne ścieżki są najlepszym rozwiązaniem – warto wybierać te, które rzeczywiście ułatwią nasze życie. 
 
Fot. Prowadzący zajęcia i młodzież w trakcie prelekcji
 
Tekst i zdjęcia – Marzena Kiełtyka
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP