ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


Z okazji upamiętnienia 40. rocznicy powstania NSZZ SOLIDARNOŚĆ Hufiec Pracy Wadowice wraz z Małopolską Wojewódzką Komendą OHP zorganizowały Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „40. rocznica powstania Solidarności”. 
 
W dniach 21 i 22 października komisja konkursowa, w składzie: Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie, Ewa Opałek-Śnieg – Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania Małopolskiej WK OHP oraz Jolanta Zacny – Komendant 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach dokonała oceny zgłoszonych prac. Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii przedstawiającej przejawy solidarności dzisiaj lub wydarzenia, symbole związane z NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Myślą przewodnią prac fotograficznych powinny być słowa Jana Pawła II: „Solidarność - to znaczy: jeden i drugi ... A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim”. Na konkurs nadesłano 30 fotografii ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK OHP. Głównymi kryteriami, jakie były brane pod uwagę przez jury to wartość artystyczna, oryginalność pracy oraz zgodność z tematem konkursu. Komisja przyznała trzy główne nagrody i dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce zdobyła Marlena Kraińska z 6-2 HP Niepołomice za pracę „W jedności siła”, drugie zajęła Klaudia Kosowska z 6-17 HP Oświęcim za fotografię pt. „Wolność”. Trzecie miejsce zdobyła praca Alicji Wróblewskiej z 6-24 HP Dąbrowy Tarnowskiej zatytułowana „Opowieść dziadka – bohater w sutannie”. Dwa wyróżnienia, otrzymali Hubert Kucharczyk z 6-11 HP Wadowice i Maciej Gabryś z 6-18 HP Kęty. W obradach komisji wziął również udział Komendant Wojewódzki Krzysztof Świerczek, który potwierdził trafność wyboru laureatów. Komisja gratuluje nagrodzonym i dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Już od szeregu lat Małopolska Wojewódzka Komenda OHP oraz 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach organizują konkursy fotograficzne poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym Polski. Dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie pogłębiają wiedzę historyczną, poznają sylwetki bohaterów, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie fotografii. Nagrody dla uczestników ufundowała Małopolska Wojewódzka Komenda OHP oraz Starostwo Powiatowe w Wadowicach. 
 
 
Fot. 1, 2 Obrady komisji z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Krzysztofa Świerczka
 
Fot. 3 Przewodnicząca komisji podczas oceny prac
 
Fot. 4 I miejsce – Marlena Kraińska (6-2 HP Niepołomice)
 
Fot. 5 II miejsce – Klaudia Kosowska (6-17 HP Oświęcim)
 
Fot. 6 III miejsce – Alicja Wróblewska (6-24 HP Dąbrowa Tarnowska)
 
Fot. 7 Wyróżnienie I – Hubert Kucharczyk (6-11 HP Wadowice)
 
Fot. 8 Wyróżnienie II – Maciej Gabryś (6-18 HP Kęty)
 
Tekst – Jolanta Zacny
Zdjęcia – Katarzyna Kosińska, Katarzyna Gogól
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP