DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU – SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z PRACODAWCĄ


Dnia 22 października odbyły się spotkania dla uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie kształcących się w zawodzie kucharz pt. „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”,  połączone z mini warsztatami zdobienia artystycznego. 
 
Przedsięwzięcie odbyło się w dwóch grupach i zorganizowane zostało przez pośredników pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Tarnowie. Prelekcje przeprowadził Piotr Rydz –właściciel firmy działającej w zakresie cukiernictwa artystycznego z bogatym doświadczeniem zawodowym. Na zajęciach omówione zostały praktyczne porady dotyczące założenia działalności gospodarczej, wady i zalety prowadzenia własnego biznesu. Pracodawca przedstawił również historię założenia i funkcjonowania własnej firmy. Udział uczestników w przedsięwzięciu był szansą na zdobycie nowej wiedzy o możliwościach wykorzystania nabytego doświadczenia zawodowego do założenia działalności.  Umożliwiło to młodym ludziom szerzej zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi działalności gospodarczej i osiągnięcia sukcesu zawodowego. Spotkanie zostało wzbogacone o mini warsztaty zdobienia artystycznego w cukiernictwie z zachowaniem obowiązujących zasad i wymogów dotyczących reżimu sanitarnego. Dla uczestników zapewniono słodki poczęstunek.
 
Fot. 1 Pośrednik pracy z pracodawcą podczas rozpoczęcia spotkania
 
Fot. 2 Prowadzący zajęcia i młodzież w trakcie prelekcji
 
Tekst – Dominika Kubala
Zdjęcia – Renata Wróbel
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP