PRELEKCJA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GORLICACH


Dnia 21 października grupa uczestników gorlickiego Hufca Pracy kształcących się w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach gastronomicznych, wzięła udział w prelekcji na temat przedsiębiorczości, zorganizowanej przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorlicach.
 
Przedsięwzięcie miało na celu rozbudzenie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych oraz rozwinięcie kompetencji miękkich. Podczas spotkania Pan Marek Szymczyk – właściciel Zakładu Elektroniki ESKO w Gorlicach, w oparciu o swoją wiedzę i bogate doświadczenie w prowadzeniu firmy, omówił zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, m.in. rejestracja działalności gospodarczej, cechy osobowości oraz umiejętności wyróżniające dobrego menedżera, zasady tworzenia biznesplanu stanowiącego podstawę przy ubieganiu się o dofinansowanie w postaci dotacji lub kredytu. Prelegent zwrócił również uwagę słuchaczy na konieczność ciągłego doskonalenia i pogłębiania wiedzy przez osoby prowadzące własną działalność, na temat rynku – konkurencji, marketingu, ekonomii oraz niekonwencjonalnych sposobów promowania firmy. Młodzież spotkała się również z p. Lucyną Haluch – właścicielką restauracji „Leśny Dworek”, która dokonała prezentacji prowadzonej przez siebie działalności, opowiedziała o swoich pierwszych krokach na rynku pracy, doznanych porażkach i odniesionych sukcesach oraz omówiła wady i zalety samozatrudnienia. Na zakończenie spotkania uczestnicy zapoznali się z ofertą pracy krótkoterminowej na stanowisko kelner. Pracodawca zapoznał zebranych z zakresem obowiązków i warunkami zatrudnienia. Osoby zainteresowane ofertą miały możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Udział w prelekcji pozwolił młodym ludziom zrozumieć istotę przedsiębiorczości, nabyć umiejętność innowacyjnego i strategicznego myślenia oraz dostrzegania okazji mogących zmienić się w udane przedsięwzięcie.
 
Fot. 1 Młodzież podczas prelekcji na temat przedsiębiorczości
 
Fot. 2 Spotkanie z właścicielką restauracji „Leśny Dworek”
 
 
Tekst – Natalia Bojkowska
Zdjęcia – Małgorzata Gawlik
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP