WYRÓŻNIENIE MAŁOPOLSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP W KRAKOWIE


Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie otrzymała nominację w kategorii Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży do nagrody EDUinspiracje 2020 za realizację projektu „Jedyny taki ślub”.

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów, dzielenia się doświadczeniem  i sukcesami. Nominacje zostały przyznane przez ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ostateczny wybór laureatów zostanie dokonany przez Kapitułę konkursu.
 
Projekt „Jedyny taki ślub” został zrealizowany w okresie kwiecień-sierpień 2019 r. przez 6-8 Hufiec Pracy w Krakowie. W projekcie wzięły udział 10-osobowe grupy młodzieży z Polski i Litwy. Głównym tematem projektu było odnajdywanie wspólnej historii, miejsc i postaci ważnych dla obu krajów, które obchodziły 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Celem wszystkich zrealizowanych działań było stworzenie dialogu międzykulturowego oraz kultywowanie historii i tradycji obu narodów. Tematem przewodnim wymiany było przygotowanie inscenizacji „Ślubu polsko-litewskiego” symbolizującego połączenie nie tylko ludzi, ale także narodów. 
Nominacja w konkursie jest ogromnym wyróżnieniem dla krakowskiej młodzieży i całej społeczności małopolskich OHP. 
 
Fot. 1 Uczestnicy projektu na spotkaniu finałowym z  Wójtem Gminy Lanckorona  Tadeuszem Łopatą
 
Fot. 2 Logo "Jedyny taki ślub" 
 
 
Fot. 3 List dotyczący przyznania nominacji w kategorii Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży do nagrody EDUinspiracje 2020 za realizację projektu pt. Jedyny taki ślub
 
Tekst – Monika Szarek
Zdjęcie – Lucyna Jezioro
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP