SPOTKANIE PRACODAWCÓW W HUFCU PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ


W dniu 20 października w budynku Hufca Pracy w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie pracodawców, u których uczestnicy skomielniańskiej jednostki odbywają praktyczną naukę zawodu.

Spotkanie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Miało na celu wymianę informacji na temat pracy w różnych zawodach i ukazanie  miejsca zatrudnienia jako dobrego i przyjaznego dla każdego młodego człowieka. Pracodawcy uzyskali również niezbędne informacje dotyczące kształcenia pracowników młodocianych. Spotkanie poprowadziła Komendant Hufca – Marta Augustyn, przedstawiając działalność placówki i omawiając tematy związane z zatrudnieniem młodocianych pracowników. Zwróciła uwagę na obowiązki pracodawcy względem pracownika, szczególnie przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, Ustawę Prawo Oświatowe, Ustawę o Rzemiośle oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych. Omówiona została również uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja, a także przepisy regulujące dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego. Następnie pani Justyna Skawska – doradca zawodowy, zwróciła uwagę jak ważny jest monitoring uczniów na praktyce oraz współpraca pracodawców, kadry Hufca i MCK w Skomielnej Białej. W drugiej części – dyskusyjnej zaproszeni goście mieli okazję uzyskać informacje na nurtujące ich pytania. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną część pracodawców nie mogła przyjechać na spotkanie i połączyła się z kadrą jednostki w formie zdalnej. Podczas spotkania online uzupełniono wnioski o zawarcie umowy refundacyjnej i pozyskano informacje o frekwencji uczestników na praktycznej nauce zawodu. 
 
Fot. 1 Konsultacje indywidualne z pracodawcą 
 
Fot. 2 Podczas spotkania z komendantem Hufca 
 
Fot. 3 Przekazanie informacji przez doradcę zawodowego 
 
Tekst – Marta Augustyn
Zdjęcia – Justyna Skawska 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP