INAUGURACJA ROKU SZKOLENIOWEGO OHP 2020/21


W dniu 15 października w Kościele Górnym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, odbyła się uroczysta Msza Święta inaugurująca Rok Szkoleniowy OHP 2020/21. Mszy przewodniczył Biskup Damian Muskus. Uroczystość połączona była z IX rocznicą ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy. 

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną święto miało charakter kameralny i odbyło się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W obchodach udział wzięli: Piotr Modzelewski – Zastępca Komendanta Głównego OHP, ks. Jarosław Sroka – Duszpasterz Krajowy OHP, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP wraz z zastępcą – Bożeną Rążewską, przedstawiciele Rady Programowej, Dyrektorzy CKiW, Dyrektorzy CEiPM, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Małopolskiej WK OHP, jak również uczestnicy OHP z Małopolski. Podczas homilii Ojciec Muskus życzył uczestnikom, aby odnajdywali w wychowawcach poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Zaznaczył, aby młodzież dawała przykład nie tylko słowem, a całym swoim życiem. Wychowawcom natomiast, aby pomagali odnajdywać i rozwijać w młodych ludziach talenty. W poczcie sztandarowym wystąpili uczestnicy 6-8 Hufca Pracy w Krakowie. Podczas uroczystej Mszy młodzi ludzie złożyli ślubowanie, a Zastępca Wojewódzkiego Komendanta – Bożena Rążewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Świętemu Janowi Pawłowi II.  Na zakończenie Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP wraz z Zastępcą Komendanta Głównego oraz delegacją młodzieży z 6-1 OSiW w Nowym Sączu podziękowali Ojcu Biskupowi Damianowi Muskusowi i Duszpasterzowi Krajowemu ks. Jarosławowi Sroce za skierowane do uczestników i wychowawców słowa. Po mszy świętej pod pomnikiem Ojca Świętego delegacje złożyła kwiaty.
 
Fot. 1 Zastępca Komendanta Głównego – Piotr Modzelewski wraz z Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP – Krzysztofem Świerczkiem 
 
Fot. 2 Uroczyste ślubowanie uczestników pierwszego rocznika krakowskich Hufców Pracy
 
 
 
 
Fot. 3, 4 Delegacja młodzieży 6-1 OSiW w Nowym Sączu wręcza dary
 
 
Fot. 5 Odczyt Aktu Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Świętemu Janowi Pawłowi II 
 
Fot. 6 Podziękowanie za odprawę Mszy Świętej
 
 
 
 
Fot. 7, 8, 9 Delegacje pod pomnikiem Ojca Świętego 
 
Fot. 10 Pamiątkowe zdjęcie
 
Tekst i zdjęcia - Katarzyna Gogól 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP