UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW POLSKO – UKRAIŃSKIEGO PROJEKTU „ OTWÓRZ SWOJE OCZY, OTWÓRZ SWOJE SERCE, OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ- BĄDŹ ZDROWY!”


W dniu 14 października w Niepołomicach odbyło się spotkanie mające na celu upowszechnienie rezultatów polsko-ukraińskiego projektu pt. „Otwórz swoje oczy, otwórz swoje serce, otwórz swój umysł – Bądź zdrowy!”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

 
W spotkaniu uczestniczyła młodzież z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach  biorąca udział w międzynarodowym spotkaniu oraz uczniowie CKZiU w Niepołomicach będący podopiecznymi jednostki. Grupa podzieliła się wrażeniami i efektami udziału w spotkaniu. Tematem przewodnim projektu było poznawanie i zebranie w całość zasad zdrowego stylu życia wspólnych dla młodzieży z obu krajów oraz zgromadzenie zdrowych przepisów na potrawy kulinarne oraz desery. Ze względu na pandemię koronawirusa działania w projekcie zostały przeniesione w wirtualną rzeczywistość. Celem projektu było: wspólne kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, dążenie do zmiany postaw związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną oraz kształtowanie kompetencji informatycznych. W trakcie spotkania młodzież opowiedziała o założeniach projektu, o zajęciach w jakich brała udział oraz przedstawiła efekty wspólnej pracy – przygotowanie wspólnej książki kucharskiej, jadłospisów, ulotek profilaktycznych oraz haseł prozdrowotnych, dań prozdrowotnych kuchni polskiej i ukraińskiej, multimedialna prezentacje zdjęć z najważniejszych wydarzeń w trakcie działań na której prezentują rezultaty projektu. Realizacja projektu pozwoliła na wzajemne poznanie krajów partnerskich, ich kultury i historii, na nawiązanie nowych znajomości, integrację międzykulturową  oraz niwelowanie bariery językowej. 
 
Fot. 1 Prezentacja tematu i celów projektu.
 
Fot. 2 Uczestnik projektu Sebastian prezentuje swoim kolegom prezentacje z projektu oraz opowiada o poszczególnych działaniach. 
 
 
Tekst: Karolina Chojna – Kornecka 
Zdjęcia: Anna Rogowicz 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP