WRĘCZENIE NAGRÓD KONKURSOWYCH W MAŁOPOLSCE


14 października w Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Zastępca Komendanta Głównego OHP – Dyrektor Wykonawczy ds. rozwoju zawodowego Piotr Modzelewski wraz z Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP – Krzysztofem Świerczkiem i Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP – Bożeną Rążewską, wręczyli nagrodę rzeczową i dyplom laureatce ogólnopolskiego konkursu „Absolwent Roku OHP 2020” w kategorii szkoła branżowa I stopnia. Nagrodę w tegorocznym konkursie otrzymała Anna Dudek – wychowanka 6-8 Hufca Pracy w Krakowie. Celem konkursu było wyłonienie absolwenta wyróżniającego się szczególnymi osiągnięciami. Uczestniczka krakowskiego hufca dzięki swojemu zaangażowaniu w działalność jednostki, wysokiej frekwencji i szczególnym wynikom w nauce wygrała wojewódzką edycję konkursu i awansowała do etapu ogólnopolskiego zdobywając drugie miejsce. Piotr Modzelewski wraz z Krzysztofem Świerczkiem pogratulowali laureatce i życzyli dalszych sukcesów.
 
Zastępca Komendanta Głównego – Piotr Modzelewski wraz z Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP – Krzysztofem Świerczkiem udali się również do Hufca Pracy w Bochni, gdzie wręczyli nagrodę Krzysztofowi Wojkowskiemu – uczestnikowi jednostki, za zajęcie pierwszego miejsca w finale XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP realizowanego w formule on-line w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Finał konkursu składał się z dwóch części: zamkniętego testu online nt. „Cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa” oraz przesłuchań online przeprowadzonych przez specjalnie powołaną komisję na temat przesłanych i wykonanych prac konkursowych z zastosowaniem wybranej przez uczestników technologii informatycznej.
 
Fot. 1 Komendant Główny OHP – Piotr Modzelewski wraz z Komendantem Wojewódzkim – Krzysztofem Świerczkiem, Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta – Bożeną Rążewską, Kierownikiem Zespołu Kształcenia i Wychowania – Ewą Opałek-Śnieg, Komendant 6-8 HP – Lucyną Jezioro i zdobywczynią nagrody – Anną Dudek
 
Fot. 2  Wręczenie nagród i dyplomu Annie Dudek – zdobywczyni drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie „Absolwent Roku OHP 2020” w kategorii szkoła branżowa I stopnia
 
Fot. 3 Wręczenie nagród Krzysztofowi Wojkowskiemu – zdobywcy pierwszego miejsca w finale XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP
 
 
Tekst i zdjęcia – Katarzyna Gogól 
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP