MONITORING REALIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZESTNIKÓW OHP


Dnia 13 października pracownice Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie - pośrednik pracy Dominika Kubala i doradca zawodowy Katarzyna Chrzanowska przeprowadziły wizyty monitorujące przebieg realizacji przygotowania zawodowego u pracodawców zatrudniających uczestników OHP.
 
Głównym celem monitoringu jest zapewnienie odpowiednich warunków i jakości nauki zawodu pracowników młodocianych. Jedna z wizyt odbyła się w zakładzie mechaniki pojazdowej. Podczas spotkania zweryfikowano frekwencję uczniów, przeanalizowano zgodność realizowanych przez uczniów zadań z programem nauki, omówiono relacje na linii pracodawca – pracownik. W trakcie wizyty stwierdzono, że młodzi ludzie z zaangażowaniem pogłębiają praktyczną wiedzę, nabywają nowe umiejętności i wzbogacają się o doświadczenie zawodowe. W miejscu pracy panuje wzajemny szacunek i dyscyplina pracy. Wizyty u pracodawców realizowane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa BHP i wymogów dotyczących reżimu sanitarnego. 
 
Fot. Uczestnik OHP podczas nauki zawodu w warsztacie samochodowym
 
Tekst – Dominika Kubala
Zdjęcie – Katarzyna Chrzanowska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP