„ŻYJ ŚWIADOMIE” W KRAKOWSKIM HUFCU


13 października uczestnicy 6-5 Hufca Pracy w Krakowie spotkali się z przedstawicielem Straży Miejskiej. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego od marca programu resocjalizacyjnego „Żyj świadomie”.

 
Spotkanie poprowadził Pan Artur Ryś z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Dotyczyło ono podstawowych zagadnień prawnych, unikania zagrożeń oraz czynów świadczących o demoralizacji. Pan Artur omówił również prawne aspekty używania alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych. Prelegent dzielił się z młodzieżą przykładami z własnego doświadczenia zawodowego, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników zajęć. Prowadzący w  prosty, przystępny, a nawet zabawny sposób poruszał niejednokrotnie bardzo trudne tematy. To wszystko spowodowało, że uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, a nawet burzliwie dyskutowali na kilka z przedstawionych zagadnień. Kolejnym zadaniem do realizacji w ramach programu „Żyj świadomie” będzie spotkanie z policjantem.
 
Fot.  Uczestnicy w trakcie zajęć z przedstawicielem Straży Miejskiej
 
Tekst – Jolanta Matykiewicz
Zdjęcia – Ewa Rak
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP